cart.general.title

HỘI THẢO “CÔNG NGHỆ ISRAEL VỀ NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU”

Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng đối với các quốc gia. Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều thách thức về biến đối khí hậu làm cho nguồn tài nguyên nước cạn kiệt, việc giải quyết các thách thức thiếu hụt tài nguyên nước trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Văn phòng Kinh tế Thương mại, Đại sứ quán Israel tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổ chức Unicef tại Việt Nam tổ chức buổi Hội thảo “CÔNG NGHỆ ISRAEL VỀ NƯỚC VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU”.

Tham dự Hội thảo có Ông Nguyễn Thành Luân - Phó giám đốc Trung tâm Nước và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, Bộ Nông nghiệp & PTNN Việt Nam; Ông Maharajan Muthu - Trưởng Chương trình vì Sự sống còn và Phát triển trẻ em và môi trường, Tổ chức UNICEF Việt Nam, và Ông Shai Moshe, Vụ trưởng - Vụ Châu Á Thái Bình Dương - Cục Ngoại thương - Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, Tham tán Thương mại Israel tại Việt Nam - ông Gal Saf cùng đại diện của các tổ chức quốc tế như Save Children, East Meets West…,đại diện các Viện trường nghiên cứu về Nước và 12 Chi cục Thủy lợi của các địa phương: Sóc Trăng, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận, Sơn La, Bến Tre, Vĩnh Long….

Đại diện của 6 công ty Israel gồm Hilico, Ayala, Odis, Fluence, WFI and Watergen đã giới thiệu các giải pháp công nghệ về thu gom nước mưa, khử mặn, xử lí nước dựa vào phương pháp sinh học tự nhiên, sản xuất nước từ không khí…

1. Ayala: Công nghệ xử lí nước thân thiện môi trường. giải quyết vấn đề nước thải cho đô thị, cho nhà máy sản xuất hay các khu dân cư.

2. Hilico: Giải pháp thu gom nước mưa đơn giản cho vùng khô hạn và xa xôi hẻo lanh

3. Odis: Giải pháp khử mặn nước biển/ nước lợ hoặc xử lí nước thải theo các model khác nhau

4. WFI: Công nghệ xử lí nước thải tuần hoàn và lọc mặn

5. Watergen: Công nghệ tạo ra nước từ không khí cho vung khô hạn xa xôi, không tiếp cận được nguồn nước

6. Fluence: Công nghệ xử lí nước thải tuần hoàn và lọc mặn

Được biết đến là quốc gia hạn chế tài nguyên thiên nhiên từ khi lập quốc, Israel đã dựa vào các chính sách, qui định và hỗ trợ của Chính phủ Israel kết hợp với công nghệ của khối tư nhân để trở thành quốc gia hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực quản lí và tái sử dụng nước.