cart.general.title

Cà Chua

Cà chua là một trong những loại thực phẩm quan trọng bởi giá trị dinh dưỡng mang lại. NUVISRAEL mang đến khách hàng các trải nghiệm khác nhau bởi màu sắc, chủng loại, kích cỡ đa dạng, cùng khả năng kháng bệnh tốt, hứa hẹn 1 mùa vụ năng suất cao
Cà Chua Monaco
2,300,000₫
Cà Chua Cherry TT 708
2,750,000₫
Cà Chua Cherry Laila
2,750,000₫
Cà Chua Chocolate
4,500,000₫