cart.general.title

Xà Lách

Được tuyển chọn từ HAZERA-công ty hạt giống hàng đầu trên thế giới, các dòng xà lách chịu nhiệt, giảm tỷ lệ hỏng khi vận chuyển thành phẩm, trồng được trong nhiều môi trường từ thủy canh đến đất
 
Xà Lách Red Romanie Raviv
Xà Lách Red Romanie Lior
Xà Lách Red Oak Leaf Miel
Xà Lách Iceberg Limor
Xà Lách Iceberg Lilach
Xà Lách Iceberg Liad
Xà Lách Iceberg Brissamar
Xà Lách Iceberg Aviram