cart.general.title

Dưa Lưới

Đặc điểm đặc trưng của dưa lưới NUVISRAEL so với các dòng khác trên thị trường là mùi vị thơm đặc trưng, quả lớn, có thể giữ nhiều trái trên 1 cây. giúp nông hộ nâng cao năng suất và xây dựng thương hiệu riêng
Dưa Lưới 8H211
3,330,000₫
Dưa Lưới Justin
3,330,000₫
Dưa Lưới Meita
3,430,000₫
Dưa Lưới Shir
3,430,000₫
Dưa Lưới Glory
3,430,000₫
Dưa Lưới Gabriel
3,430,000₫
Dưa Vàng Luz
4,000,000₫