cart.general.title

Nhập Khẩu

Xà Lách Red Romanie Lior
Xà Lách Red Romanie Raviv
Xà Lách Red Oak Leaf Miel
Xà Lách Iceberg Liad
Xà Lách Iceberg Lilach
Xà Lách Iceberg Brissamar
Xà Lách Iceberg Limor
Xà Lách Iceberg Aviram
Cà Rốt Poli
413,000₫
Cải Xoăn Kale 82
275,000₫
Súp Lơ Xanh Galaxy F1
Súp Lơ Trắng Oscar
1,140,000₫
Ớt Chuông Vàng Lamuoy Carmel
Ớt Chuông Đỏ Lamuoy Carmel
Dưa Vàng Luz
4,000,000₫
Dưa Lưới Meita
3,430,000₫
Dưa Lưới Shir
3,430,000₫
Dưa Lưới Glory
3,430,000₫
Dưa Lưới 8H211
3,330,000₫
Dưa Lưới Gabriel
3,430,000₫
Dưa Lưới Justin
3,330,000₫
Cà Chua Chocolate
4,500,000₫
Cà Chua Cherry TT 708
2,750,000₫