cart.general.title

nhập khẩu

Cà Chua Cherry Laila
2,750,000₫
Cà Chua Cherry TT 708
2,750,000₫
Cà Chua Chocolate
4,500,000₫
Cà Chua Monaco
2,300,000₫
Cà Rốt Poli
413,000₫
Cải Xoăn Kale 82
275,000₫
Dưa Leo Baby Ori Barkan
Dưa Leo Maya
2,800,000₫
Dưa Lưới 8H211
3,330,000₫
Dưa Lưới Gabriel
3,430,000₫
Dưa Lưới Glory
3,430,000₫
Dưa Lưới Justin
3,330,000₫
Dưa Lưới Meita
3,430,000₫
Dưa Lưới Shir
3,430,000₫
Dưa Vàng Luz
4,000,000₫
Ớt Chuông Đỏ Lamuoy Carmel
Ớt Chuông Vàng Lamuoy Carmel
Súp Lơ Trắng Oscar
1,140,000₫
Súp Lơ Xanh Galaxy F1
Xà Lách Iceberg Aviram
Xà Lách Iceberg Brissamar
Xà Lách Iceberg Liad
Xà Lách Iceberg Lilach