cart.general.title

5 Công nghệ của các doanh nghiệp Israel giúp cải thiện nền nông nghiệp

1. BeeFree Agro: cung cấp công nghệ bay không người lái gọi là JOE để chăn gia súc. khi chăn gia súc không cần sự hiện diện của con người.

2. BeeHero: sử dụng công nghệ máy tính chuyên dụng để chăm sóc ong.

3. Crop-X: đã phát triển một cảm biến báo cáo lượng nước ngầm sẵn có để trồng cây.

4. Vertical Field: Canh tác thẳng đứng đã cho thấy thành công đáng kể trong việc trồng cà chua và dưa chuột mà không cần đất và phát triển nông nghiệp đô thị.

5. Tevel Aerobotics: cung cấp một sự thay thế cho việc thu hoạch của con người dưới dạng công nghệ máy bay không người lái.

 

 

 

Source video: https://www.youtube.com/watch?v=vc_DynzW_fA&t=6s&ab_channel=Israel